Quỷ Nhập Tràng

Trước đây hiện tượng người chết sống lại và đuổi theo người sống được giải thích là do quỷ nhập vào xác người, nhưng ngày nay đã có những lời giải thích mang tính khoa học và hợp lý hơn rất nhiều. Khi trong nhà có một người chết, người ta thường có tục lễ…