Đại Nam Dị Truyện Hệ Liệt – Quyển 2: Dị Loạn Truyện

Tác giả: Phan Cuồng Thể loại: Huyền huyễn, dị, dã sử, chuối… Rating: 18+ Hồi dẫn: ĐẠI NAM PHÙ THỦY Khi ấy tại thành Đại Lý đất Vân Nam, vua là Đoàn Chính Nghiêm[1] hiệu là Hiến Tông, tể tướng là Cao Lương Thành, Kinh sư là Diệp Du thành, gần hồ Nhĩ Hải. Đất…