Rạp phim nhỏ nhất thế giới

Rạp chiếu phim lưu động này chỉ chứa được tối đa 8 người lớn hoặc 10 trẻ em Nghệ sỹ Peter O'Connor, người Anh, nghĩ ra ý tưởng về một phòng chiếu sử dụng năng lượng mặt trời và có thể di chuyển được. Anh đã thiết kế một chiếc xe đặc biệt nhỏ gọn…