Kiểm tra trinh tiết bằng rau diếp

Muốn biết một phụ nữ còn trinh hay không, hãy cho cô ta ngửi… rau diếp. Đó là hướng dẫn trong một cuốn sách cổ thế kỷ 16 vừa được phát hiện. Cuốn sách có tên De Secretis Mulerium (On The Secrets Of Women – Những bí mật của phụ nữ) ra đời năm 1505,…