2050: Sẽ có robot phục vụ “chuyện ấy”

Trang LiveScience đưa tin, đến năm 2050, sẽ có những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ robot tình dục cho thuê, đảm bảo cả vấn đề an toàn lẫn “đạo đức” cho những khách hàng có nhu cầu. Các nhà nghiên cứu dự đoán đến năm 2050, sẽ có cả một ngành kinh doanh cho…

Đưa robot vào làm… gái bán hoa

Dự báo này được đưa ra trong bài nghiên cứu dự đoán về ngành công nghiệp tình dục cho tới năm 2050. Ian Yeoman và Michelle Mars ở Trường quản lý Victoria (New Zealand) đưa ra dự báo về một nhà thổ ở quận đèn đỏ được gọi là Yub-Yum ở Amsterdam (Hà Lan). Robot…