Sốc với chú rùa đẻ gần 1,5 triệu trứng

Một con rùa cái trưởng thành sẽ đẻ khoảng 100 trứng vào mỗi chiếc tổ và trứng sẽ nở thành rùa non sau 7 – 12 tuần. Tổng số có 14.220 ổ trứng rùa xanh, tương đương với khoảng gần 1,5 triệu trứng. Trứng loài rùa này có tỷ lệ nở rất cao là 90%…