Hồn nhiên “làm chuyện ấy” giữa bãi biển đông người

Một số người tại bãi biển lúc đó cố gắng ngăn cặp đôi lại bằng cách gọi cảnh sát. Nhưng đa số chọn cách hào hứng theo dõi cặp đôi hành sự. Một số khác thì lại tỏ ra rất phấn khích, reo hò và thậm chí là vỗ tay tán thưởng sau khi cặp…