Mang bầu đứa trẻ thứ 2 khi đang mang thai

Bác sĩ đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm cho thấy 2 đứa trẻ ở 2 bào thai khác nhau, một bào thai lớn hơn hẳn bào thai kia. Sau khi không thể có con trong 3 năm, Julia Grovenburg và chồng cô Todd đã xem xét đến việc nhận nuôi…