Những siêu tài xế

Chỉ với những phương tiện vô cùng thô xơ nhưng khối lượng hàng hóa mà họ vận chuyển tương đương cả những chiếc xe tải. Chắc chắn ai cũng phải khâm phục kĩ năng điều khiển xe và xếp hàng hóa của những vị tài xế đặc biệt này. Theo tính toán thì mỗi người…