Sự thực về người phụ nữ “sex” với 1.500 đàn ông

Mới nghe qua con số 1.500 đàn ông từng lên giường với Simone, không ít người phải giật mình sợ hãi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Simone có một đời sống tình dục bừa bãi. 1.500 người đàn ông mà cô ngủ cùng chính là những bệnh nhân có vấn đề về tình…