Ngày hội tắm bùn

Ngày 6/7 dường như trở thành ngày để mọi người nghiễm nhiên xóa bỏ định kiến về sạch – bẩn để vô tư được đắm mình trong bùn lầy. Lễ hội bùn được tổ chức thường niên tại Mud Day tại Westland, Michigan. Chiếc hồ khổng lồ này được pha trộn giữa 90.000 lít nước…