Những cặp sinh đôi dính liền kì lạ nhất

Ngày 11/5/1811Chang và Eng Bunker được sinh ra tại Siam (nay là Thái Lan). Kể từ sau đó cụm từ sinh đôi dính liền bắt đầu được biết đến và cả hai nổi tiếng toàn thế giới. Sinh đôi dính liền ngày càng phổ biến và xảy ra theo tỉ lệ 1/200.000 cặp sinh đôi…