Cặp song sinh sống lâu nhất

Đó là 2 cụ bà ENA Pugh và Lily Millward. Cả 2 cụ đã sống được 100 năm, 9 tháng tuổi. Tại Luân Đôn, Anh, 2 cụ bà ENA Pugh và Lily Millward đã được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cặp song sinh sống lâu nhất thế giới với 100 năm…