Ngải máu

Ngày trước thầy trò tui muốn có thêm ngải để tăng thành công lực,thầy trò phải xuống tận dưới thất sơn núi cấm tìm ngải. ngải máu thật ra là trái tim con người,khi cọp ăn thịt người thì nó kô ăn tim mà tha đi tới 1 nơi bí mật và chôn xuống.Tứ nơi…