10 bộ sưu tập khổng lồ

Một nông dân miền bắc nước Đức đã sưu tập gần 20.000 chiếc cốc uống bia các kiểu kể từ năm 1994 dù ông không uống bia. Dưới đây là 10 bộ sưu tập độc đáo trên khắp thế giới:   Ông Dimitris Pistiolas ở Athens sở hữu bộ sưu tập cá nhân nhiều máy…