Người đàn ông ngực to như phụ nữ

Joseph Mkanda. Joseph chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi đi ra khỏi nhà, ngực của tôi rất lớn và tôi không có cách nào để che nó đi. Tôi đã tới gặp một bác sỹ để được tư vấn và ông ta nói dấu hiệu như vậy là bình thường với những…