[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu

Chương I: MA DẪN Tôi và gia đình chuyển đến làng Sao này chỉ mới vài tháng nên vẫn chưa rành về đường xá nơi đây, nhất là lại đối với một đứa mù đường như tôi. Phải mất cả tháng trời tôi mới nhớ được con đường từ nhà đến trường và ngược lại,…