Gặp Ma Ở Campuchia – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Hôm nay rảnh rỗi ngồi nhớ đến thằng bạn bên Campuchia đã lâu ko gặp,và cũng nhớ đến câu chuyện xảy ra ngay tại nhà nó càng làm cho em thêm tin vào thế giới tâm linh. Em xin kể lại cho các thím nghe,các thím bảo em gió máy gì đó thì tùy. Em…