Bia mộ tạc hình nhạy cảm

Tại nghĩa trang này, những bia mộ bằng đá có hình biểu trưng cho giới nam và nữ. Đó là nghĩa trang trên đồng cỏ rộng lớn Khalid Nabi, nằm ở phía đông bắc Iran với 600 bia mộ bằng đá. Điều đặc biệt tại nghĩa trang này là các bia mộ có hình tượng…