Nằm trên đường ray tầu để chữa bệnh

Bất chấp nguy hiểm, hàng loạt người dân Indonesia nằm la liệt trên đường ray tầu hỏa để chữa bệnh. Indonesia không chỉ là đất nước nổi tiếng với các thủ thuật liên quan đến rắn, hủ tục trừ tà mà còn nổi tiếng với nhiều hình thức chữa bệnh kỳ quái. Mới đây các…