Mô hình tàu thủy làm từ 1 triệu chiếc tăm

Mô hình chiếc tàu Nữ hoàng Mary có chiều dài 7m, rộng gần 1m và cao 1,82m từ 1 triệu cây tăm. Để hoàn thành mô hình chiếc tàu Nữ hoàng Mary có chiều dài 7m, rộng gần 1m và cao 1,82m từ 1 triệu cây tăm, nghệ sỹ Mỹ Wayne Kusy đã phải làm…