truyện ma:cọng tóc – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

cái thời sinh viên thiếu thốn,mình phải ở trong kí túc xá trật trội,rất khó chịu…cái tính của mình thì lầm lì,ít nói lại không thích chổ đông người cho lắm… sau khi tốt nghiệp mình được sống tự do,thoái mái hơn…có công việc ổn định và một cuộc sống riêng tư..mình chỉ ở có…