truyện do bố tôi kể lại

Truyện 1: Con lợn Năm 7 mấy có lụt to, hồi đấy ven sông chỉ có lác đác vài nhà còn lại toàn là bãi cỏ hoặc vườn cây. Lụt nên nước ngập hết mấy bãi đất đấy, có chỗ quá đầu người có chỗ thì sâm sấp qua mắt cá. Bố tôi kể hôm…