Chuyện khi đi thanh niên xung phong ở Eahleo – Tác Giả tonjohn

E thì chưa thấy ma khi tỉnh táo bao giờ, nhưng khi nữa mê nữa tỉnh thì thấy rất nhiều lần. Ông thầy Đ coi phong thủy nổi tiếng nói e là người rất gần âm, nên e tin những gì e đã thấy là sự thật Xin hầu các bác vài câu chuyện thời…