SỐ CHẾT – Tác Giả NGƯỜI MANG ÁO LÍNH

Câu chuyên tôi kể sau đây là câu chuyện hoàn toàn sự thật do người trong cuộc kể lại..tôi không nói tên a này mà chỉ goi là a T vì không muốn a gặp phiền phức vì làm trong lực lượng CAND mÀ đặc thù của lực lượng vũ trang là ko được đề…