Chân dung thiếu nữ từ 3500 thỏi son

Những thỏi son trở thành chất liệu độc đáo mới để “vẽ” tranh chân dung. Trong một buổi triển lãm tại Đại học Birzeit, thuộc Palestin, nghệ sỹ Amer Shomali đã giới thiệu bức chân dung của Leila Khaled, người phụ nữ được xem là biểu tượng của quân đội Palestin. Tuy nhiên, không giống…