Thót tim với những tai nạn xe cộ hy hữu

Thật khó để lý giải tại sao chiếc xe này lại có thể nằm chênh vênh trên mỏm đá như thế này Có vẻ như chủ nhân của chiếc xe này đã quá hấp tấp, vội vàng Còn chiếc xe này lại vắt vẻo trên miệng hố tử thần Chiếc xe này sẽ bẹp rúm…