Thử làm… người chết

Giới trẻ đang "phát sốt" vì một khóa học có tên "trải nghiệm cái chết", bao gồm việc nằm trong quan tài và tham gia tang lễ của chính mình. Năm 2009 tại Hàn Quốc đã xuất hiện một ngôi trường kỳ lạ mang tên Học viện quan tài. Được biết, ở đây cung cấp…

Thử làm… người chết

Giới trẻ đang "phát sốt" vì một khóa học có tên "trải nghiệm cái chết", bao gồm việc nằm trong quan tài và tham gia tang lễ của chính mình. Năm 2009 tại Hàn Quốc đã xuất hiện một ngôi trường kỳ lạ mang tên Học viện quan tài. Được biết, ở đây cung cấp…