5 cách thử thai kỳ lạ thời xa xưa

1. Dùng lúa mì và lúa mạch Phụ nữ Ai Cập cổ đại (Ảnh minh họa) Đây được xem là cách thử thai ra đời sớm nhất. Cuốn sách y học Kahun Papyrus từ thời Ai Cập cổ đại, năm 1350 trước Công nguyên viết rằng phụ nữ thời đó muốn biết mình có bầu…