Thuyền làm bằng vỏ chai nhựa

Một người đàn ông Trung Quốc đã sáng chế một chiếc thuyền thật từ 2.010 vỏ chai nhựa tái chế với thông điệp hãy bảo vệ môi trường sạch đẹp.   Xia Yu, 37 tuổi, đã thu thập tất cả các vỏ chai nhựa này ở cửa hiệu trà mà ông quản lý ở Tương…