TIẾNG CƯỜI TRONG ĐÊM KHUYA

Ha… hạ.hạ.ha! há..há..a..ha! Hú… hu… hụ.hu… u………..! Thiệt là hãi hùng, khi không sao lại có tiếng cười ai đó văng vẳng trong đêm làm cho bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy rợn người… Sáng hôm sau đâu đâu người ta cũng nghe lời bàn tán về tiếng cười đêm trước – người…