Những chuyện kinh dị xung quanh em – Tác Giả Na Võ

Lật lại dòng kí ức cách đây 12 năm về trước ngay khu dân cư đồng bến sứ này là nơi tập trung mồ mã cũa người dân Tịnh Long . Khi có chính sách diện di cư người dân xóm Lân và Gia Hòa từ bên đảo nhõ vào để tránh lũ lụt và…