2 Truyện Ma Có Thật – Tác Giả Quốc Huy

Mình tên Quốc Huy Mình đọc truyện của page cũng nhiều rồi.Và mình cũng rất tin về sự tồn tại của thế giới tâm linh.Nay mình cũng xin chia sẻ 2 câu chuyện mà chính mình là người trong cuộc. -Chuyện thứ nhất! Nhà mình có ồng bác anh ruột của mẹ rất yếu bóng…