Tinh tinh nghiện thuốc lá 2 tay 2 điếu

Con tinh tinh nhả khói rất "chuyên nghiệp". Tinh tinh là loài động vật tiến hóa, có nhiều điểm chung với con người. Tuy nhiên, con tinh tinh ở Urumqi lại bắt chước thói quen xấu, đó là nghiện thuốc lá. Hai tay nó cầm 2 điếu thuốc, hút gần hết điếu này liền tranh thủ châm lửa…