Tiếng gọi – Tác Giả Áo thun trắng

Trước kia, dù rất sợ ma, nhưng mình vẫn ko tin rằng thật sự có ma tồn tại trên đời, chỉ là nghe những câu truyện ma được kể lại, rồi đêm về lại ám ảnh, sợ 1 nỗi sợ vô hình mà thôi. Nhưng trải qua 1 lần có thể nói là gặp ma…