Tôi Gặp Ma ….( Tác Giả Kiều Phương )

Còn nhớ năm đó tôi 7 tuổi. Nhà tôi ở f.21. Q bình thạnh. Tối tôi ngủ với cô của tôi. Nhưng vì tôi sợ ma nên ko cho cô tắt đèn trước khi tôi ngủ. Như mọi ngày,chỉ khác là tôi xin đổi chổ với cô. Vừa nằm xuống, đèn còn sáng trưng tôi…