Kỳ lạ: Cả bộ lạc chỉ có 2 ngón chân như “càng tôm”

Ở miền Tây Zimbabwe, châu Phi tồn tại một bộ tộc người Doma (còn gọi là Wadoma hay Madumo) có cuộc sống tương đối biệt lập với thế giới bên ngoài. Họ được mệnh danh là bộ tộc “tôm hùm” bởi tất cả những người Doma khi sinh ra đều có bàn chân 2 ngón….