Tổng thống trẻ tuổi nhất thế giới

Ngày 1/6/2010, Razvan Gogan (5 tuổi) đã được trở thành Tổng thống Rumani trong vòng một ngày. Razvan Gogan đặt bút ký Nghị định của Tổng thống về Quyền trẻ em. Việc ký Nghị định này được thực hiện dưới sự giám sát và hướng dẫn của Tổng thống Rumani "đích thực" ông Traian Basescu. Trong…