Liếm đất… để trải nghiệm cuộc sống

Đó chỉ là một trong số những hành động khác thường của người đàn ông này. Cang Xin là một nghệ sĩ trình diễn người Trung Quốc nổi tiếng với các dự án khám phá độc đáo của mình. Trong đó, ông lựa chọn việc trải nghiệm cuộc sống bằng những cách rất khác thường…