Thằng bạn tốt – Tác Giả Trần Hỏa

năm tôi học lớp 11 tức là 3 năm trước lúc đang trong thời gian nghĩ hè tôi cùng đám bạn cf của mình gồm phong,tân,nguyên,tưởng và quy vào nhà ngoại phong chơi … trong đám tưởng là bạn thân của tôi.nhà ngoại nó nói thực chất ko có ai ở ông bà thì còn,…