Hồn ma dưới ao – Tác Giả Trần Thị Trang

Đọc truyện trên page này khá nhìu rồi nên nay e cũng xin góp câu chuyện nhỏ, câu chuyện này e đuợc nghe kể lại từ cả bà ngoại, mẹ và các bác bên ngoại nhà e nhé, viết văn ko được hay nên các bác chém nhẹ tay để e có tinh thần lần…