Cõng Ma Rừng U minh – Tác Giả Trần Thiện Phúc

Đây là truyện có thật của ông ngoại em hay kể mỗi lần nhậu. Hồi trước giải phóng 1975 , ông em có đăng kí gia nhập sư đoàn 9 bộ binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, thường đi hành quân ở rừng u minh các bác ạ, năm đó là năm Mậu…