Bỏ hòm từ thiện thỏi vàng nặng 1kg

Thỏi vàng trị giá 50.000USD. Khi mở hòm từ thiện, được đặt tại một cửa hàng tạp hoá để quyên góp tiền cho nhà thờ Chính thống giáo, người ta đã tìm thấy thỏi vàng. Thỏi vàng trị giá 50.000USD được bỏ vào hom từ thiện cùng với giấy chứng nhận hàng thật. Hiện chưa…