10 loài động vật kỳ lạ nhất được phát hiện năm 2010

Trong số 10 loài động vật kỳ lạ được phát hiện trong năm qua có loài thằn lằn sinh sản vô tính ở Việt Nam. Một con bạch tuộc tía nằm trong số 11 loài có thể là mới lạ được phát hiện trong một chuyến thám hiểm vùng biển sâu ngoài khơi bờ biển Đại Tây…