truyện ma của ông quản trang – tác giả Sợ hãi

Nhắc đến ông quản trang, chắc các bác cũng biết rằng ông là người trông coi nghĩa địa mồ mả và hằng ngày hương khói cho người đã khuất. Các bác nghĩ sao khi co’ một mình ông quản trang ngày đêm trông nghĩa địa hoang vắng không một bóng người thì liệu sẽ có…