110 nụ hôn trong một phút

Những người mua hàng tại Blackburn (vương quốc Anh) cùng với DJ Paul Winstanley thiết lập kỷ lục thế giới "Nhiều nụ hôn được thực hiện trong một phút nhất". DJ Paul Winstanley, 28 tuổi đã được 20 cô gái hôn 110 cái trong vòng một phút tại phía ngoài khu The Mall (Blackburn).  Sau sự…