Nhiều cây xanh được trồng cùng lúc nhất

Kỷ lục Guinness cho danh hiệu trồng nhiều cây xanh cùng lúc nhất đã thuộc về người dân Philippines khi họ hoàn thành việc trồng 64.096 cây trong vòng 15 phút. Chương trình trồng rừng rất qui mô đã được tổ chức ngày 23/2/2011. Gần 7000 người đã tham gia trồng giống cây rừng đại…