Vệ tinh sao mộc có mùi trứng thối

Một trong những vệ tinh lớn của sao Mộc lại có những mùi lạ, giống như mùi trứng thối. Vệ tinh “lo” là một trong 4 vệ tinh lớn của sao Mộc. Nó nằm trong nhóm “Galilean” gồm 3 thành viên khác là Europa, Ganymede, Callisto. “lo” được tạo nên là do những hoạt động…