Series những câu chuyện kỳ lạ của tôi – Tác Giả Johan_Liebert_1995

Đọc truyện của web đã lâu, nay mình cũng xin góp vào một vài mẫu chuyện ngắn, đó là những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Lần đầu viết nên văn chương có thể sẽ không hay, mong mọi người góp ý, “ném” ít đá tí nhé 🙂 Mình sẽ viết…