Truyện Ma Tuổi Thơ Trong Tôi

E kể từng chuyện xảy ra với e nhé! Lần thứ nhất nhìn thấy người âm: Nhà e có 2 tầng và 1 tum. Em ở trên tầng 3, trong 1 cái phòng nhỏ suốt từ lúc nhà e xây xong năm 1998 khi e mới học lớp 8 cho đến cách đây 3 năm…